mail

Verantwoording

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die van het boekjaar 2021.
Klik hier om de verantwoording van 2022 en de begroting van 2023 te bekijken.
Klik hier om het secretarieel jaarverslag van 2022 te lezen.