mail

Verantwoording

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die van het boekjaar 2018.
Klik hier om de verantwoording van 2018 en de begroting van 2019 te bekijken.
Klik hier om het secretarieel jaarverslag van 2018 te lezen.