mail

Verantwoording

De laatst gepubliceerde jaarrekening is die van het boekjaar 2019.
Klik hier om de verantwoording van 2019 en de begroting van 2020 te bekijken.
Klik hier om het secretarieel jaarverslag van 2019 te lezen.