mail

Organisatie

De Pasmanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door de Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Deze Stichting bestaat uit een 7 koppig Algemeen Bestuur (kijk bij bestuur wie hier zitting in hebben). Uit dit Algemeen Bestuur is weer een Dagelijks Bestuur (DB) vastgesteld. Dit zijn zoals gebruikelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting. De vier instructrices van de Pasmanmanege zijn in dienst van de Stichting en vallen onder de verantwoordelijkheid van het DB. Ook heeft de Stichting de beschikking over een administrateur. Deze valt ook onder de verantwoordelijkheid van het DB.
De dagelijkse leiding van onze manege ligt bij de vier instructrices.

De Pasmanmanege is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI  nummer 60.61.308. Giften zijn hierdoor aftrekbaar.
De Pasmanmanege wordt bestuurd voor vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen, behoudens een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

Bij de Pasmanmanege zijn ruiters en vrijwilligers met en zonder beperking actief. Wij stellen ons tot doel bij te dragen aan de bevordering van het welzijn en de gezondheid van al onze ruiters en met name van de ruiters met een beperking. Daarnaast leveren wij een actieve bijdrage aan de integratie tussen ruiters en/of vrijwilligers met en zonder beperking. Door het creëren van een rustige en gestructureerde omgeving bieden wij beide doelgroepen een veilige plek om in contact te komen met paarden en met elkaar. Onze instructrices zijn speciaal opgeleid om deze doelgroepen op een veilige manier te begeleiden en houden hun expertise up to date door het volgen van cursussen en scholingsdagen specifiek gericht op onze doelgroepen.

Klik hier om het beleidsplan te lezen.