mail

Inzameling gebruikte kleding

Jaarlijks wordt er voor de financiële ondersteuning van de stichting, teneinde de bijdrage van de ruiters en amazones zo laag mogelijk te houden, een inzamelingsactie gehouden van gebruikte kleding. Dit gebeurt onder de supervisie van de VPGO (Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost). Kleding kan worden ingeleverd op de Pasmanmanege.
 

Wat wordt er mee gedaan? 

De opbrengst van deze gebruikte kleding, die wij hiervoor dan weer ontvangen, komt geheel ten goede aan de stichting ter ondersteuning van de jaarlijkse exploitatiekosten. U kunt altijd uw gebruikte kleding bij ons op de manege inleveren en mocht dat op onoverkomelijke problemen stuiten voor wat betreft het vervoer van uw gebruikte kleding naar de manege, neem dan even contact met ons bestuurslid Ingrid van Dijk op. Zij is verantwoordelijk binnen ons bestuur voor alles inzake de VPGO, dus ook de inzamelactie. U kunt haar bereiken op info@pasmanmanege.nl.